Allmänt

Hjälp att komma ut i arbetslivet

Det är inte lätt att hitta ett jobb och komma igång efter avslutad utbildning. Många ungdomar kämpar med att få in en fot i ett företag och verkligen kunna praktisera all den teori de matats med i så många år. Med detta i åtanke kan man förstå att det är ännu svårare för de som har någon form av handikapp, vare sig det är fysiskt, psykiskt eller en medfödd störning.

MU188-alternativ studiemetodDet finns många som har Aspergers syndrom i Stockholm. Detta beskrivs ibland som en mild form av autism. Man ska alltid vara mycket försiktig med att klassificera människor och sätta dem i olika fack. Men för många som har kämpat i flera år med olika störningar och svårigheter kan det ibland vara skönt att få veta varför. Man kan få hjälp med daglig verksamhet i Stockholm också.

Det finns ett antal möjligheter för autism daglig verksamhet. Eftersom de personer som har Aspergers syndrom i Stockholm, eller andra autistiska problem, är normalt begåvade kan de mycket väl klara av många arbeten. Ett av deras största problem är den sociala biten. Många med Aspergers syndrom i Stockholm har svårt att samspela med andra. Man gör ofta saker och ting i ett särskilt mönster, med repetitiva och begränsade aktiviteter.

Det är alltså viktigt för många av dessa personer att få hjälp med daglig verksamhet i Stockholm. Speciellt om man har haft dåliga upplevelser i skolan eller på andra arbetsplatser kan man behöva vara på en plats där ingen dömer en. Alla har behov av att använda sin tid på ett tillfredsställande sätt. Att gå till ett arbete och uppleva att man klarar av något hör till det som alla har behov av. Autism daglig verksamhet är därför mycket viktig.

Ett problem som många autistiska personer dras med är att man har en utvecklingsstörning i tillägg. Man beräknar att detta är fallet för cirka 70% av alla autistiska människor. Utan autistisk daglig verksamhet skulle det vara svårt för dessa personer att kunna göra något med sitt liv. Ett handikapp kan försvåra livet, men här handlar det i princip om ett dubbelt handikapp. Man har inga direkta siffror på hur många vuxna det finns med Aspergers syndrom i Stockholm. Man beräknar att nästan 2 000 barn i åldern 4 till 17 år har någon form av det autistiska spektrat. Daglig verksamhet i Stockholm är därför något som behöver prioriteras, för att kunna nå ut till alla som har behov.