Allmänt

Ska vissa företag särbehandlas?

Särbehandling är en ständigt debatterad fråga inom en rad olika samhällsområden. I grund och botten vill vi alla ha ett rättvist samhälle där alla människor har samma möjligheter till att lyckas i livet. När det kommer till den privata sektorn blir denna fråga ännu viktigare. Näringslivet har en stor roll i att skapa välfärd hos medborgarna, och ifall vissa samhällsgrupper hamnar utanför kommer vi aldrig uppnå ett jämlikt samhälle.

Men ska vissa företag särbehandlas? Svaret på denna fråga är ja. Vi kan ta Samhall som exempel. Människor med funktionsnedsättningar diskrimineras ofta på arbetsmarknaden. Om statens företag kan erbjuda dem ett jobb kommer också denna grupp att utvecklas.

Detta exempel är dock rätt självklart. Vi är nog alla för att människor med sämre förutsättningar ska få det lite enklare att lyckas i arbetslivet. Det finns dock andra områden där detta inte är lika självklart.

Man kan nämligen få nystartarstöd av regeringen. Man kan också få betala mindre skatt om man nyligen etablerat sig i Sverige och på arbetsmarknaden. Lägg därtill att majoriteten av svenska företag har en liten omsättning. Myndigheterna kan omöjligen kontrollera alla dessa företag. Det vore ett hästjobb som skulle kosta enorma summor pengar.

Man kan därför säga att vissa företag och vissa branscher kommer undan med att fuska med skatterna. Ett större företag vågar nästan aldrig göra något sådant. De är ständigt under samhällets vakande öga. Lägg därtill alla medier som kommer skriva negativa artiklar om dem om fusk avslöjas.

Det privata näringslivet har dock också en hjälpande funktion. Som ny entreprenör kan du ta lån för att finansiera dina idéer. Företagarlånet hjälper dig jämföra.

Samtidigt ska det väl tilläggas att man sällan får något gratis i den privata sektorn. Man får dock möjligheten att realisera sin dröm.

När samhället kan särbehandla medborgare

  • Utsatta grupper kommer alltid att behöva hjälp. Det är enkelt att peka finger på människor som inte har det lika bra som en själv. Man hävdar att de måste jobba hårdare. Verkligheten är dock svårare än så.
  • Även större företag får hjälp av myndigheterna. De kan nämligen ställa stora krav på deras lokala kommunrepresentanter. Det kan exempelvis handla om en nyetablering. I detta fall brukar kommunerna vara mer än villiga att erbjuda förmånliga lokaler till förmånliga priser.
  • Denna typ av tjänst kanske inte syns lika mycket. Samtidigt ska man vara medveten om att den förekommer på en daglig basis runt om i landet. Detta gäller inte minst för stora företag från USA som vill etablera sig i Sverige. De kan nästintill spela ut olika kommuner mot varandra för att sedan etablera sig där det är billigast.
  • Man ska också vara medveten om att korruption förekommer i Sverige, även om vi officiellt sett i princip saknar denna problematik. Korruptionen är dock i många fall implicit. Varför tror du att så många människor i näringslivet är benägna om att ha kontakter med politiker? Det är nog inte bara för att de vill träffa nya kompisar.

Man fokuserar allt för mycket på utsatta grupper när man gör dessa analyser. Utanförskap skapar stora problem som drabbar hela samhället, bland annat genom kriminalitet.

Vi måste kunna se bortom detta och fokusera på vårt socialistiska system. Sverige är inte USA och här försöker vi hjälpa varandra. Det är även värt att kolla in en annan guide, Företaglån.nu. De har en hel del fina jämförelser mellan olika företaglån.

Sen ska man vara medveten om att mediernas rapportering ibland gör det svårt att hänga med i svängarna. Rubrikerna blandas hej vilt och ibland kan man läsa om Särbehandling med företagslån och fiskerättigheter ifrågasätts. Detta ökar risken för att viktiga nyheter ska försvinna i sorlet. 

Sammanfattning

Särbehandling eller inte, vägen till framgång är inte enkel. Ibland kan vi läsa artiklar med rubriker som: Nya företag som tar lån och lyckas riktigt rejält i sin bransch. Ibland tror vi att mer pengar ska hjälpa oss till framgång. Finansiella muskler kan underlätta för den som vill starta i gång en verksamhet. Passion för det man gör brukar dock väga tyngre.

Man måste också ha en affärsidé och kunna genomföra den. Ofta tenderar människor att tappa fokuset och intresset innan de ens har kommit i gång på allvar. Det gäller att vara fokuserad och inse att man inte kan skylla på särbehandlingar och dylikt när saker och ting inte går som de ska. Fokuset bör alltid vara på en själv och de faktorer som kan ta en framåt.

Tack för att ni läste mitt inlägg och hoppas att ni fått bra info.