Blogg

FORVARING AV KEMIKALIER AV YTTERSTA VIKT

Det finns många farliga ämnen runt om i skolor och på arbetsplatser. En del av dem är brandfarliga, medan andra fräter eller förstör på annat sätt. Om de behandlas på rätt sätt, av kunnig personal, så behöver ingenting hända. De behövs för olika arbetsmoment eller i undervisningen, man kan inte klara sig utan dem. Men helt klart ska de behandlas med respekt.

Lab.

Lab.

Om något skulle hända med vissa av dessa kemikalier så kan det leda till döden eller i alla fall varaktiga men. Därför är förvaring och hantering av dessa ämnen av yttersta vikt, något som man bör planera för väl. Ibland finns det lagar och förordningar som styr hur man ska hantera dem, så om en olycka är framme kan man till och med hållas lagligen ansvarig.

Hur ska man förvara kemikalier?

Det allra bästa är att skaffa de speciella skåp som finns och som både låser in och skyddar kemikalierna. De fungerar ofta som en barriär och hindrar det hela från att explodera eller börja brinna. Egentligen är det bra med brandsäkra skåp rent allmänt, det är något som kan ställa till med stor skada och leda till förlust av både pengar och föremål. Här hittar man de mest sålda brandskåpen på marknaden idag. Det är alltid bäst att satsa på ordentliga skåp som uppfyller de normala säkerhetsföreskrifterna. Idag har man europeiska normer, och skåpen märks med det skydd de ger.

Men för just kemikalier finns det speciella skåp som både kan låsas och som är brandsäkra. Syftet är att hindra obehöriga från att komma åt dessa farliga ämnen, de kan skada både sig själva och sin omgivning. Det är alltid av högsta vikt att förvara brandfarliga vätskor i ett kemikalieskåp. Dessa ska vara ventilerade och avsedda för den mängd material som förvaras i dem. En del är ganska små, det kan räcka ibland, medan andra är höga och har flera hyllor. Har man bara några få flaskor med brandfarliga kemikalier, kan en hylla vara tillräckligt. Det viktiga är att man låser in dem på ett effektivt sätt. Andra saker som behövs för arbetsprocessen kanske är starka vätskor eller material, men de är inte lika farliga och behöver inte låsas in.

Beroende på vad man ska förvara och i vilken miljö de befinner sig, så kan man välja olika sorters kemikalieskåp. En del är helt enkelt brandisolerade, vilket redan är en bra början. Men sedan finns det skåp som är brandklassade upp till 30 minuter, 60 minuter eller ännu mer. Detta kan vara allt som behövs för att man ska hinna fram med brandsläckaren. Varje skola eller arbetsplats bör därför informera sig om vad som kan vara det bästa alternativet med åtanke på vilka kemikalier man hanterar.

Vad kan ske utan god förvaring?

Det är inte bara vid direkt kontakt som många kemikalier är farliga. Att ständigt andas in ångorna kan leda till inre skador, och om man inte förvarar dem väl är det lätt hänt att något går sönder eller används på fel sätt. Företag hade kemikalier och syra direkt i lokalerna skriver Sundsvalls Tidning. Med regelbundna skyddsronder eller genomgång av rutiner kan man undvika liknande fadäser. Detta är extra viktigt i skolor, där många barn av varierande ålder passerar dagligen. Många ungdomar förstår inte riktigt hur farligt det är och kanske kommer på den dåliga ide’en att experimentera med dessa ämnen. Om de inte är inlåsta på ett ansvarsfullt sätt är det lättare att komma åt dem vilket kan ha katastrofala följder. Det är ingen som vill vara ansvarig för svåra brännskador på dessa barn.

Försäkringsbolagen har också vissa åsikter när det kommer till säker förvaring av kemikalier och andra värdefulla saker. Kemikalier ska vara i kemikalieskåp och pengar i kassaskåpet. Egentligen är det bara naturligt att förvara saker på rätt sätt. Det kostar pengar att inskaffa dem så varför ska man vara slösa med sina resurser? Naturligtvis är det allra viktigaste personlig säkerhet för både elever och anställda, men ibland behövs det en påminnelse om båda två.

Förutom att ha ordentliga kemikalieskåp är det viktigt att ha goda rutiner. Det spelar ingen roll hur brandsäkra skåpen är om man inte ställer in flaskorna där. Istället ska man ha som vana att alltid ställa tillbaka farliga kemikalier och att låsa om dem när de inte används.