Allmänt

BILLIGARE OCH MINDRE STRESS MED EFFEKTIV TIDRAPPORTERING

Alla letar efter sätt att spara pengar. Från små barn som lägger undan sin veckopeng till stora företag som investerar i nya lösningar. Framför allt är det viktigt för verksamheter att vara effektiva på olika sätt och vis. Små saker kan göra stor skillnad och det är grundläggande att ha bra rutiner. Allt från tidrapportering till lagerhantering, nyckelordet är att vara effektiv. För då kan du både tjäna och spara pengar, vilket naturligtvis är en del av ditt mål. 

Det kan låta som en enkel sak, men tidrapportering och allt som hänger samman med det är viktigt. Bland annat för att det sker på i en sådan stor utsträckning, många företag har flera tusen anställda och allting bara måste fungera. Det ska schemaläggas och rapporteras, för att sedan gå vidare till lönehantering. Många led som hänger samman och som du vill ska vara effektiva. 

Satsa på ett bra system

Basen för att du ska vara effektiv är de rätta metoderna, rutinerna och systemen. Det är samma sak för stora som små verksamheter. Genom att planera och få igång ett bra system så kan du spara mycket tid och energi. Verksamheten kan flyta på och personalen kan koncentrera sig på de egentliga uppgifterna. I början kan det ta lite tid att lära sig ett nytt system. Men när du väl är inne i det så kommer det att göra stor skillnad. Se mer om allt som finns på deras hemsida

Beroende på ditt företags inriktning och storlek kan du välja ett system för tidrapportering och personalhantering som passar dig perfekt. En del är riktade till en speciell bransch, vissa är bäst för små eller medelstora företag medan återigen andra är mer universella och passar de flesta. Se på de olika detaljerna och vad som kan fungera allra bäst för din verksamhet. Det kan också löna sig att titta på vilken support du får. Speciellt i början när alla är nya och ofta kör fast på småsaker. 

Viktigt att rapportera korrekt

En fördel med att använda elektroniska system är att du minskar risken för misstag. Förutom att det också blir svårare att fuska. Det är inte så många som försöker, men det räcker för att en verksamhet av en viss storlek kan förlora stora summor pengar varje år. Med ett elektroniskt system kan du direkt se när någon inte jobbar enligt schemat. Om någon skulle gå in och ändra på siffrorna så är det uppenbart vem det är. Det kan bli dyrt med felaktig tidrapportering enligt Expressens artikel

Ofta så är dock problemet rent mänskligt. Du rapporterar efter avslutad arbetstid eller projekt och kommer kanske inte ihåg allting. Eller så tror du att det är på ett visst sätt och det blir fel utan att någon försöker göra något särskilt. Oavsett anledningen så är det alltid bättre när det blir rätt redan från början. Att vara effektiv och noggrann hör till basen för en framgångsrik verksamhet. 

Ibland ska information vidare till faktureringsavdelningen. De ska skicka ut fakturor som är grundade på vad medarbetarna rapporterar. Det säger sig självt att det måste vara korrekt, att rapporterna kommer iväg i tid så att kunden kan debiteras. Många gånger så vill klienten ha en detaljerad uppställning så att de kan se hur mycket tid som gått åt för de olika delarna av projektet. Med andra ord är en effektiv tidrapportering av största vikt. 

Tid är pengar

Förutom att kunderna ska debiteras så ska ju också de anställda få sin lön. Den grundas ofta på hur mycket de jobbat och när. För det finns hela tiden helgdagar, övertid, sjukskrivningar eller vård av barn att ta hänsyn till. Många gånger är lönerna olika varje månad, och det gäller att ha kontroll. Brister i tidrapportering leder till stress. 

Det är ett ganska vanligt problem runt om på företagen. Helt klart kan du inte klara dig utan tidrapportering, på vissa arbetsplatser är det till och med lagstadgat. Men hur du gör det är upp till var och en. Du kan lägga allting till rätta genom att satsa på ett effektivt system. Gör det lätt för alla parter att ha tillgång till informationen och undvik onödiga misstag. 

Eftersom tid är pengar ska du göra vad du kan för att vara effektiv. Det finns flera sätt att gå framåt med en verksamhet. Dels vill du tjäna pengar, vilket är det allra viktigaste. Men för att kunna göra det så måste du också spara in när det är möjligt. För att sedan spendera när det är läge för att investera. Det är inte alltid så lätt att hitta balansen mellan alla dessa delar, men det är verkligen viktigt att göra vad du kan. 

Hur du hanterar tiden på rätt sätt

Alla har lika mycket tid till sitt förfogande. Skillnaden ligger i hur du använder den. En skicklig hantverkare är bara en börda för sitt företag om hen inte har de rätta verktygen. Hur kan de bygga ett hus utan hammare? Något liknande sker på ett kontor när du inte ger dina medarbetare ett system som fungerar. Vare sig det handlar om affärssystem eller tidrapportering så finns det flera bra varianter att välja mellan. 

Det som har visat sig fungera allra bäst är ett system som är digitalt och där du kan koppla samman företagets olika delar till en helhet. Många avdelningar sysslar med samma siffror, tänk bara på lönehantering och fakturering. Därför kan du vara mer effektiv om dessa uppgifter bara behöver läggas in en gång. Ju färre händer som är involverade desto bättre. Du ska bara kunna klicka på en knapp och få fram det du behöver. Mer eller mindre är det så det fungerar nu för tiden med de moderna systemen. 

Undvik stress på jobbet

Alla är överens om att trivseln på arbetsplatsen bör prioriteras. Både när det kommer till konkreta saker som ergonomiska möbler, belysning och ljuddämpande tilltag. Men även datorerna och skrivarna bör fungera som de ska. Mjukvaran, programmen som de anställda använder, bör vara uppdaterad och tillåta dem att vara effektiva. Det inkluderar även systemet för tidrapportering, den så viktiga detaljen som många sliter med.