Allmänt

SATSA PÅ EFFEKTIV LAGERHANTERING

Alla de olika delarna inom ett företag måste fungera väl. Det spelar ingen roll om du har en snygg reception med välutbildad personal som bemöter kunderna helt perfekt.  Om inte lagret fungerar så att du kan ge kunderna sina varor snabbt och korrekt så blir det ändå fel. Två extrema delar av ett företag som dock illustrerar hur en verksamhet är en helhet. Samarbetet och kommunikationen mellan de olika delarna är viktig. Men även metoder eller redskap som gör att alla kan arbeta på ett effektivt sätt. 

Det första steget är att organisera och anställa bra personal. Bara den delen kan ta lite tid. Har du rutiner i dagens läge som inte verkar fungera så bra kan det kanske vara dags för en ny struktur. En viss utbildning och investering kan vara på sin plats. Det du lägger ut på att få ordning på alla avdelningar är något som du snabbt kommer att få tillbaka i form av trivsel på arbetsplatsen och produktivitet. Utnyttja de resurser du har i form av medarbetare. De har ofta oanade talanger som först kommer till sin rätt när de får en möjlighet. 

Investera i dig själv

Du kommer ingen vart genom att bara fortsätta i samma gamla hjulspår. Istället måste du tänka framåt och lägga upp en plan. Var vill du befinna dig om ett år? Fem eller tio? Vad kan du göra för att nå fram dit med de resurser du har till hands? Ibland är det små förändringar som måste göras, men andra gånger kan det vara dags för en riktig ansiktslyftning. Börja då med det allra viktigaste och gå vidare vartefter din budget tillåter det. Du kan lära dig mer om hur Klarapapper utbildar i lagerhantering

Kunskap är grunden till det mesta. Om dina medarbetare vet vad som förväntas av dem och hur de ska kunna utföra sina uppgifter så blir det bättre för alla parter. Alla jobb är inte något som syns utåt, som exemplet med receptionen och lagret visade. Men alla avdelningar bidrar till att ett företag lyckas, att det växer till sig och blir starkare. Redovisning är tråkigt tycker många, men är nödvändigt. Likaså städning som du inte ens tänker på förrän den saknas. På en del företag så ges en bonus till alla när något lyckas, just för att det inte bara är en grupp som är ansvarig för framgångarna. En gedigen utbildning hos https://klarapapper.se/redovisning-ekonomistyrning/

Större satsning på effektiv lagerhantering

Ett av de viktigaste orden för en modern firma är just effektivitet. Konkurrensen är ganska stor inom de flesta branscher och du måste komma upp med anledningar för kunderna att välja just ditt företag. Samtidigt så kostar det pengar att driva en verksamhet. Om du är effektiv kan du klara dig med färre personal eller få mer gjort på kortare tid. Något som ger dig större chanser att tjäna pengar och behålla dina klienter. Ny Teknik ser på automatisk lagerhantering. 

För ett företag som säljer olika produkter är det mycket viktigt med en effektiv lagerhantering. Tänk bara vilket kaos som annars kan uppstå under kampanjer eller speciella erbjudanden. Folk har vant sig vid att bekvämt kunna handla på nätet eller genom beställningar. Ditt jobb är att uppfylla deras order på ett snabbt och korrekt sätt. Genom att organisera lagret kan du ge dem vad de behöver utan att det blir fel eller förseningar. Ibland kan det innebära att investera i en kurs eller ny utrustning. Många har moderniserat och automatiserat sina lager i stor utsträckning. De har också sett hur det blivit bättre med dessa tilltag, med färre fel och större genomflöde. 

En verksamhet som går framåt

Det handlar om att få ut så mycket som möjligt av dina investeringar. Om inte alla avdelningar fungerar som de ska så blir det en form av slöseri. Alla jobbar hårt för att ställa samman en order. Sedan skickar inte ekonomiavdelningen ut en korrekt faktura. Eller så sliter en försäljare med att hitta folk som vill boka in företagets tjänster eller köpa dess produkter. När sedan ordern går till lagret så blir den liggandes allt för länge för att de inte har tillräckligt bra rutiner. Alla måste samarbeta och ha en väl fungerande organisation, både som helhet och som avdelning. Redovisning och lagerhantering är två stora grundstenar. 

Tänk bara på vad som skulle hända om dessa två element inte fungerade. Ponera att ekonomiavdelningen skippade ett par redovisningar. Du skulle snabbt se hur mycket pengar du sparar på att de arbetar effektiv. Eller när lagret inte är organiserat och ingen hittar fram till varorna. Hur mycket tid som går till spillo, tid som skulle kunna användas till annat. Det finns absolut ingen anledning att inte ha en väl fungerande lagerhantering. Lär dig mer om hur du kan åstadkomma det och se till att alla medarbetare förstår hur viktigt det är. 

Att jobba på lagret

En del tycker det är helt fantastiskt att jobba på lagret, för dem är det ett drönjobb. De trivs med variationen, att plocka samman kundernas order och se till att den kommer iväg. Du behöver inte sitta still hela dagen, tvärtom är det mycket som händer och sker. På stora lager kanske du får köra truck och hämta ner varor som ligger flera meter upp i höjden. Andra säljer små detaljerade produkter där du måste vara uppmärksam och inte tappa fattningen. Hela tiden är det något nytt som händer och det blir aldrig tråkigt. 

Organisation på lagret är grundläggande och alla måste samarbeta för att det ska fungera. Tempot kan vara högt då och då, speciellt vid jultider eller annan högsäsong. Många trivs med den fysiska aspekten av jobbet, du får verkligen använda dina muskler på vissa lager. Men framför allt så handlar det om att vara noggrann och följa instruktioner. På sina håll får du en viss utbildning eller introduktion innan du börjar, för att det ska flyta på så enkelt som möjligt. Med effektiv lagerhantering kommer hela företaget att gå framåt. Speciellt när samarbetet mellan dess olika delar fungerar som det ska.