Allmänt

Nyttan av folkhögskolor

Det finns flera olika anledningar till varför man kan ha nytta av att gå på en folkhögskola. För många är det ett sätt att få grundläggande behörighet till högskola eller andra högre studier. Då gäller det att välja en skola som verkligen uppfyller dessa kriteria. Andra vill ha en andningspaus innan de fortsätter med studier eller arbete, en chans att utvecklas inom olika områden.

MU52-klassrumFörutom att leda till grundläggande behörighet för vidare studier, kan en tid på folkhögskola bidra till ens utveckling. Man kanske tror att man vill hålla på med något, men är inte riktigt säker. Då kan man ta ett år eller två för att se om man verkligen tycker om det. Detta gäller speciellt om man vill försöka sig på ett praktiskt yrke, som musiker eller dansare.

Eftersom man ofta väljer skola för det program de erbjuder, brukar det vara vanligt att bo på internat folkhögskola. Det är inte alltid den inriktning man är intresserad av finns i närheten av där man bor. Det brukar också vara mer praktiskt att bo på skolan, eller i närheten, så man slipper så långa resvägar. De flesta skolorna har sitt internat i anslutning till själva skolan.

Andra väljer internat folkhögskola för att det är en härlig upplevelse. Man delar bostad med andra elever som alla är intresserade av det samma och som ofta är i ungefär samma ålder. Man lär sig att leva med andra personer och komma överens, en erfarenhet som är ovärderlig. Faktum är att det ibland inte finns plats för alla elever som söker till internat folkhögskola. Då brukar man prioritera de som verkligen har behov, som inte bor i närområdet.

Vare sig man går på folkhögskola för att få grundläggande behörighet, eller för att komma underfund med vad man egentligen vill hålla på med, är det en tid för utveckling och växt. Till skillnad från den obligatoriska skolan har man här valt själv vad man vill studera. Det är ett steg i riktning till något. Ibland vet man precis vart man är på väg, och skolan är ett led i utvecklingen. Andra gånger kommer man med ett öppet sinne för att lära känna sig själv. Många ser tillbaka på sin tid på folkhögskolan som ett speciellt år i deras liv. Efter att man fått grundläggande behörighet börjar allvaret på högskolan. Har man bott på internat folkhögskola har man ytterligare en rik erfarenhet att lägga till alla de andra.