Allmänt

DIGITALA VERKTYG SOM UNDERLÄTTAR PERSONALHANTERINGEN

Det räcker med en liten personalstyrka för att du ska inse vikten av bra verktyg. Att få allting att fungera är inte alltid så lätt. Ju fler du har som jobbar för dig desto mer komplicerat blir det. Förutom att saker kan gå fel så vill du inte använda allt för mycket tid på dessa detaljer. Med ett digitalt system har du eliminerat många flaskhalsar och potentialer för misstag. 

Egentligen är det underligt att inte fler har valt de digitala lösningar som finns på marknaden. Med allting annat så är folk så snabba på att skaffa sig de senaste. Villaägare skapar smarta hem som kontrolleras med mobilen, för att bara nämna något som börjar bli allt större. På arbetsplatsen finns det många uppgifter som kan samlas i ett och samma system. 

Lättare vara effektiv med digitala lösningar

Nyckeln till att lyckas är att tjäna mer än du lägger ut. En ganska enkel bild av vad affärsvärlden egentligen handlar om, men principen finns där. För att kunna uppnå den här balansen, och helst då med stora marginaler, måste du vara effektiv. Det gäller att utnyttja de möjligheter och tillgångar du har på allra bästa sätt. Tid är en resurs, likaså din personal. Det är därför logiskt att ett effektivt system för personalhantering är ett smart val. Läs om deras bra system på hemsidan

Effektiv betyder inte att du är hjärtlös. Personalen ska få hjälp med sin arbetsdag, den ska inte vara stressig eller en börda. Det är klart att alla måste rycka in någon gång ibland. Flera företag jobbar med projekt som ska vara inne vid en viss tid, något som bara måste vara färdigt innan en viss dag. När folk är sjuka kan kollegorna få jobba övertid, det är inte alltid möjligt att hitta vikariera på kort varsel. Men på det stora hela vill du skapa en effektiv atmosfär där folk trivs. Återigen är det en fråga om balans och att utnyttja de lösningar som finns. 

Hur du blir mer effektiv

Dagens lösningar är effektiva bland annat för att de är tidsbesparande. En person kan göra samma arbete som det tog flera stycken att göra för bara femtio år sedan. Det är naturligtvis på både gott och ont, men framför allt så tillåter det verksamheter att vara mer produktiva. Digitala verktyg för personalhantering är det bästa valet. Du får bra metoder för att effektivt kunna göra allt från schemaläggning till lönehantering. Eftersom dessa system är enkla att använda så kan flera medarbetare klara av dem utan större problem. 

Det är alltså logiskt att använda sig av digitala lösningar. Allt annat är digitaliserat eller på väg att bli. Du undviker de misstag som är så lätta att göra när du skriver för hand. Det blir också svårare att fuska eftersom systemen registrerar allt. Du kan bland annat bli informerad med en gång när tidrapporteringen inte stämmer överens med det schema som lagts in. En liten detalj, men när du har flera tusen anställda kan det bli dyrt med felaktiga löner. Allt sammanslaget har du flera stora administrativa uppgifter samlade i ett och samma system. Produktiv och effektiv, precis som du behöver för att gå framåt. 

Värna om personalen

En av dina största resurser är din personal. Utan dem står du dig slätt, vilket kan vara bra att tänka på ibland. Vissa arbetsgivare eller ledare har en härskarmentalitet. Det kan vara svårt för de anställda att säga något, speciellt om de bor på orter där det är svårt att hitta jobb. Resultatet blir då ofta sjukskrivningar istället. Bristande personalhantering kan ha svåra konsekvenser enligt den här artikeln i Aftonbladet. Det ligger i ditt eget intresse att ha goda rutiner för personalhantering. Att behandla alla som jämlikar, vilket de också är. 

Det är klart att du kan kräva något av dina anställda, att de gör vad de har betalt för. Men de har också rätt till bra verktyg och en trivsam arbetsplats. Det här ömsesidiga beroendet är en del av att driva en verksamhet framåt. Vill du bli framgångsrik ska du inte bara satsa på effektiva system men även på dina medarbetare. En del blir så blinda av att tjäna pengar att de glömmer de personer som behövs för att gå framåt. Ett företag är ingenting om du tar bort de anställda. Personalhantering är något som bör vara i verksamhetens kärna. 

Smidig personalhantering som fungerar

Många väljer ett system som är branschinriktat. Det brukar underlätta rutinerna eftersom vissa delar är unika för varje yrke eller bransch. Annars finns det också bra system som är riktade mot en mer allmän publik, något som flera företag med fördel kan använda. Som med allt annat beror det på vilka grunder du har, vad du har för behov och hur stort ditt företag är. 

Därför kan det löna sig att se sig omkring. En del är intresserade av allt elektroniskt och digitalt. DE vet precis vad som finns på marknaden, även om det kanske inte berör dem. Andra måste informera sig, fråga och undersöka. Du kan gärna ta kontakt med olika företag som installerar och tränar personal i dessa system. Beskriv din situation och se vad de har att säga. 

Helt klart är digitala system det enda som gäller. Framtiden kommer inte att bli mindre digital, tvärtom. Och dessa system tillåter dig att göra saker på kort tid. Verksamheten blir mer effektiv utan att du lägger ytterligare bördor på de anställda. Tvärtom så kommer alla att uppskatta de nya systemen.